Badminton Club Bergen
 


Contact
 
     

Bestuur

Wie?
Lauwrens van Velden
Bestuursfunctie:
Voorzitter
Speelt sinds?
2001
Favourite slag?
Drop/slidge
Zou graag nog een keertje winnen van:
Louis en Rene

Contact
06 23295683
voorzitter@bcbergen.nl
Wie?
Michel de Boer
Bestuursfunctie:
Penningmeester
Speelt sinds?
1998
Favourite slag?
Raak!
Zou graag nog een keertje winnen van:
Mezelf

Contact
penningmeester@bcbergen.nl
Wie?
Marije
Bestuursfunctie:
Secretaris
Speelt sinds?
November 2015
Favourite slag?
Smash
Zou graag nóg een keertje winnen van:
Louis

Contact
06 10 77 02 33
secretaris@bcbergen.nl
Wie?
Linsey Cortvriendt
Bestuursfunctie:
Bestuurslid
Speelt sinds?
1996
Favourite slag?
Smash

Zou graag nog een keertje winnen van:
Brian

Contact
1722 EK Zuid-scharwoude
06 15 85 91 70
bestuurslid1@bcbergen.nl

Wie?

Bestuursfunctie:
Bestuurslid (Vacant)
Speelt sinds?

Favourite slag?

Zou graag nog een keertje winnen van:


Contact

.............................
bestuurslid3@bcbergen.nl

Wie?
Ricardo Bruyns
Bestuursfunctie:
Bestuurslid
Speelt sinds?
2012
Favourite slag?
Smash
Zou graag nog een keertje winnen van:
Rens

Contact
06 18 55 56 60
bestuurslid2@bcbergen.nl

Colofon

Adres:

Europahal
Molenweijdtje 3 Bergen
Telefoon: 072 589 50 71

Red. nieuwsbrief/website:

Lotte Stoker

Webdesign:

Louis Witte
webmaster@bcbergen.nl
Judy Hopman
mail@judyhopman.nl

Fotografie:

Nico van Velden
Kees Dekker
Bob de Calonne (www.bodeca.nl)

Rekeningnummer:

IBAN: NL60INGB0003962069
tnv Badmintonclub Bergen


Onze sponsors: